Przy wynajmie samochodu za granicą, warto wybrać opcję ubezpieczenia od kosztów holowania. dodatkowe ubezpieczenia samochodu wynajem Opcja pierwokupu może być atrakcyjna dla osób, które chcą przetestować dany model samochodu przed zakupem. Innym popularnym ubezpieczeniem dodatkowym jest ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez osoby trzecie.
Artikel für alle
Allgemeines Themenportal